Osobné vozidlá

MONITORING OSOBNÝCH VOZIDIEL

Získajte prehľad o pohybe vášho vozidla a zjednodušte administratívu s vedením knihy jázd vďaka GPS monitoringu.

Vo vozidle je nainštalovaná GPS jednotka, ktorá nepretržite komunikuje s družicami na obežnej dráhe Zeme. V pravidelných intervaloch prijíma údaje o polohe, rýchlosti a smere pohybu monitorovaného objektu a zaznamenáva ich do internej pamäte.

monitoring vozidel

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA NA MIERU

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI RIEŠENIA

Obsluha cez web rozhranie
Jednoduchá obsluha cez web rozhranie prostredníctvom internetu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Sledovanie stavu vozidla
Možnosť zistenia aktuálneho stavu vozidla, jeho rýchlosti a smeru jazdy.

Generovanie knihy jázd
Zníženie administratívneho zaťaženia zamestnanca vďaka automatickému generovaniu knihy jázd.

Možnosť identifikácie vodiča
Eliminovanie zneužívania služobných vozidiel na súkromné účely.

Ochrana vozidla
Zvýšenie ochrany vozidla pred odcudzením alebo neoprávneným používaním.

Zvýšenie efektivity
Zvýšenie efektivity využívania pracovného času u zamestnancov.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI RIEŠENIA

Obsluha cez web rozhranie
Jednoduchá obsluha cez web rozhranie prostredníctvom internetu alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Sledovanie stavu vozidla
Možnosť zistenia aktuálneho stavu vozidla, jeho rýchlosti a smeru jazdy.

Generovanie knihy jázd
Zníženie administratívneho zaťaženia zamestnanca vďaka automatickému generovaniu knihy jázd.

Možnosť identifikácie vodiča
Eliminovanie zneužívania služobných vozidiel na súkromné účely.

Ochrana vozidla
Zvýšenie ochrany vozidla pred odcudzením alebo neoprávneným používaním.

Zvýšenie efektivity
Zvýšenie efektivity využívania pracovného času u zamestnancov.

CENOVÁ PONUKA NA MIERU

V prípade záujmu o nezáväznú cenovú ponuku na mieru nás neváhajte kontaktovať.

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.