Případové studie

JAK VZNIKAJÍ FIRMĚ ÚSPORY POMOCÍ GPS SLEDOVÁNÍ?

Našim klientům je významná společnost působící v oblasti distribuce zboží na Slovensku. Majitel firmy dlouhodobě pociťoval potřebu zlepšit kontrolu nad využíváním svého vozového parku. Nikdy nebylo možné vědět, kde se dodávky nacházejí, jaké jsou jejich přesné trasy a jak efektivně jsou trasy vytvořeny. Řidiči vozidel, kteří rozvážejí zboží, se běžně dvě hodiny po pracovní době vraceli zpět na firmu, za což jim firma musela platit přesčasy. Řidiči vozidel se majiteli firmy stěžovali, že uvedenou práci nestíhají a musí dlouho pracovat.

CO ŘÍKÁ MAJITEL FIRMY NYNÍ
PO ZAVEDENÍ SYSTÉMU TSS SLEDOVÁNÍ?

„Po zavedení TSS monitoringu se řidiči vozidel již hodinu před skončením pracovní doby vracejí na firmu. Oproti předešlému stavu je to obrovská změna. Nyní vím v každém okamžiku, kde se nacházejí dodávky a nastavili jsme si optimální trasy na rozvozy zboží. Nejenže to přineslo úspory v podobě snížení spotřeby nafty na rozvozy tím, že méně vozidla najedou kilometrů. Ale také se nám podařilo snížit náklady za přesčasy, což tvořilo významnou složku v našich firemních nákladech „. Zavedením TSS monitoringu získal zákazník kontrolu nad firemním vozovým parkem, má možnost lépe vyhodnocovat, optimalizovat a plánovat trasy rozvozů. To tvoří významnou složku v ušetřených nákladech. Lepší navrhnuté trasy zkracují čas potřebný k provedení stejného množství práce. Pro zaměstnance znamenalo zavedení TSS monitoringu lepší využívání pracovní doby a snížení množství přesčasů, které musely vzhledem k množství práce absolvovat.“

Ján Prečuch
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
operační manažer v přepravní společnosti GLS

CHCETE MÍT POD KONTROLOU SVÉ ZAMĚSTNANCE?

Naším zákazníkem je stavební firma, která provádí stavební práce na různých místech České republiky. Ve firmě pracuje sedm samostatných týmů vedených mistrem. Každý mistr má přiděleno vozidlo, kterým vozí dalších tři pracovníky svého týmu na rozestavěné objekty v Bratislavě. Majitel stavební firmy měl nepříjemné zkušenosti, když realizovali zakázku v Bratislavě, přišel na stavbu po 9 hodině ráno a z jeho firmy tam nebyla ani noha, i když tam dělníci měli pracovat od rána od 7 hodiny. Když se mu toto stalo vícekrát, spočítal si, kolik lidé stojí na hodinu a kolik ho stojí zaměstnanci celkově za čas, který tam nepracují. Stále je takto kontrolovat nemohl, tak zavedl TSS Monitoring.

A JAK VIDÍ SITUACI
TEĎ?

„Výrazným způsobem se zlepšila docházka zaměstnanců do práce, nyní každý pracovní tým chodí na stavbu ve stanoveném čase. Zaměstnanci vědí, že jsou kontrolováni. Přes TSS Monitoring se mohu kdykoliv podívat, kde jsou i zpětně jít do historie, když si potřebuji ověřit místa jejich pohybu. Navíc mi systém vygeneruje knihu jízd, kterou pak naše ekonomka používá pro zpracování podkladů pro finanční úřad“.

Zákazníkovi přinesl TSS monitorovací systém rychlou návratnost investice. Dodržováním pracovních časů se zrychlila práce na stavbách a ušetřený čas bylo možno využít k další stavební práce. Zjednodušila se i komunikace s pracovními týmy, kterým jsou k dispozici měřitelné ukazatele příchodů.

Vladimír Staňo
AST Group
jednatel společnosti

JAK VZNIKAJÍ FIRMĚ ÚSPORY POMOCÍ GPS SLEDOVÁNÍ?

Našim klientům je významná společnost působící v oblasti distribuce zboží na Slovensku. Majitel firmy dlouhodobě pociťoval potřebu zlepšit kontrolu nad využíváním svého vozového parku. Nikdy nebylo možné vědět, kde se dodávky nacházejí, jaké jsou jejich přesné trasy a jak efektivně jsou trasy vytvořeny. Řidiči vozidel, kteří rozvážejí zboží, se běžně dvě hodiny po pracovní době vraceli zpět na firmu, za což jim firma musela platit přesčasy. Řidiči vozidel se majiteli firmy stěžovali, že uvedenou práci nestíhají a musí dlouho pracovat.

CO ŘÍKÁ MAJITEL FIRMY NYNÍ
PO ZAVEDENÍ SYSTÉMU TSS SLEDOVÁNÍ?

„Po zavedení TSS monitoringu se řidiči vozidel již hodinu před skončením pracovní doby vracejí na firmu. Oproti předešlému stavu je to obrovská změna. Nyní vím v každém okamžiku, kde se nacházejí dodávky a nastavili jsme si optimální trasy na rozvozy zboží. Nejenže to přineslo úspory v podobě snížení spotřeby nafty na rozvozy tím, že méně vozidla najedou kilometrů. Ale také se nám podařilo snížit náklady za přesčasy, což tvořilo významnou složku v našich firemních nákladech „. Zavedením TSS monitoringu získal zákazník kontrolu nad firemním vozovým parkem, má možnost lépe vyhodnocovat, optimalizovat a plánovat trasy rozvozů. To tvoří významnou složku v ušetřených nákladech. Lepší navrhnuté trasy zkracují čas potřebný k provedení stejného množství práce. Pro zaměstnance znamenalo zavedení TSS monitoringu lepší využívání pracovní doby a snížení množství přesčasů, které musely vzhledem k množství práce absolvovat.“

Ján Prečuch
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
operační manažer v přepravní společnosti GLS

CHCETE MÍT POD KONTROLOU SVÉ ZAMĚSTNANCE?

Naším zákazníkem je stavební firma, která provádí stavební práce na různých místech České republiky. Ve firmě pracuje sedm samostatných týmů vedených mistrem. Každý mistr má přiděleno vozidlo, kterým vozí dalších tři pracovníky svého týmu na rozestavěné objekty v Bratislavě. Majitel stavební firmy měl nepříjemné zkušenosti, když realizovali zakázku v Bratislavě, přišel na stavbu po 9 hodině ráno a z jeho firmy tam nebyla ani noha, i když tam dělníci měli pracovat od rána od 7 hodiny. Když se mu toto stalo vícekrát, spočítal si, kolik lidé stojí na hodinu a kolik ho stojí zaměstnanci celkově za čas, který tam nepracují. Stále je takto kontrolovat nemohl, tak zavedl TSS Monitoring.

A JAK VIDÍ SITUACI
TEĎ?

„Výrazným způsobem se zlepšila docházka zaměstnanců do práce, nyní každý pracovní tým chodí na stavbu ve stanoveném čase. Zaměstnanci vědí, že jsou kontrolováni. Přes TSS Monitoring se mohu kdykoliv podívat, kde jsou i zpětně jít do historie, když si potřebuji ověřit místa jejich pohybu. Navíc mi systém vygeneruje knihu jízd, kterou pak naše ekonomka používá pro zpracování podkladů pro finanční úřad“.

Zákazníkovi přinesl TSS monitorovací systém rychlou návratnost investice. Dodržováním pracovních časů se zrychlila práce na stavbách a ušetřený čas bylo možno využít k další stavební práce. Zjednodušila se i komunikace s pracovními týmy, kterým jsou k dispozici měřitelné ukazatele příchodů.

Vladimír Staňo
AST Group
jednatel společnosti

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA NA MÍRU

HOTLINE 24 / 7 / 365

Jsme vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu během celého roku.

MOBILNÍ APLIKACE

Možnost sledování svého vozidla prostřednictvím aplikace.

NEJPŘESNĚJŠÍ

Možnost zjistit aktuální polohu vozidla, jeho stav, rychlost nebo směr jízdy.

NEUSTÁLÝ VÝVOJ

Na vývoji pracuje tým softwarových specialistů, kteří zapracovávají požadavky zákazníků při tvorbě nových produktů.