Nákladné vozidlá

MONITORING NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

Získajte aktuálny prehľad o stave a pohybe nákladných vozidiel cez webové rozhranie alebo cez mobilnú aplikáciu.

Okrem služieb GPS monitoringu Vám ponúkame exkluzívny balík asistenčných služieb TSS Assistance. V prípade núdze na cestách Vám pracovníci non-stop dispečingu ASA zabezpečia okamžitú pomoc.

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA NA MIERU

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI RIEŠENIA

Zvýšenie efektívnosti 
Vyhodnotenie údajov o efektivite trás pre zlepšenie plánovania.

Servis a prehliadky vozidiel 
Možnosť nastavenia servisných intervalov a plánovaných prehliadok nákladných vozidiel.

Archivácia dát 
Zobrazenie histórie jázd vrátane trasy s presnou adresou a dĺžkou státia.

Identifikácia vodiča 
Možnosť identifikácie vodiča a jeho priradenie ku každej jazde.

Hlásenie prekročenia hraníc 
Vyhodnotenie prekročenia hraníc v reporte a určenie dĺžky pobytu v danej krajine.

Generovanie knihy jázd 
Zníženie administratívneho zaťaženia automatickým generovaním knihy jázd.

CENOVÁ PONUKA NA MIERU

V prípade záujmu o nezáväznú cenovú ponuku na mieru nás neváhajte kontaktovať.

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.