Lode a plavidlá

MONITORING VÁŠHO PLAVIDLA

Pre užívateľov, ktorí nepotrebujú administratívne výstupy GPS systému (napr. knihy jázd, správu tankovaní a pod.), ponúkame jedinečný systém GPS lokalizácie a zabezpečenia vozidla – GPS loc.

Mobilná aplikácia zobrazuje aktuálnu polohu vozidla a v prípade narušenia upozorní majiteľa notifikáciou.

NEZÁVÄZNÁ CENOVÁ PONUKA NA MIERU

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI RIEŠENIA

Obsluha cez web rozhranie
Jednoduchá obsluha cez web rozhranie prostredníctvom internetu alebo pomocou mobilnej aplikácie

Lokalizačné služby
Systém poskytuje malú, odolnú a vodotesnú GPS jednotku chránenú krytím IP67.

História pohybu plavidla
Možnosť sledovať pohyb plavidla aj spätne v histórii.

Automatická zóna stráženia
Systém disponuje automatickým aktivovaním virtuálnej zóny stráženia po vypnutí zapaľovania a jej sledovaním.

Ochrana plavidla
Systém chráni plavidlo zaslaním výstražnej SMS / emailu po aktivácii vstupu alebo po opustení stráženej zóny (krádež, neželané opustenie stanoviska).

Systém KeetecSAT
Užívateľovi je pridelené užívateľské konto v systéme KeetecSAT.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI RIEŠENIA

Obsluha cez web rozhranie
Jednoduchá obsluha cez web rozhranie prostredníctvom internetu alebo pomocou mobilnej aplikácie

Lokalizačné služby
Systém poskytuje malú, odolnú a vodotesnú GPS jednotku chránenú krytím IP67.

História pohybu plavidla
Možnosť sledovať pohyb plavidla aj spätne v histórii.

Automatická zóna stráženia
Systém disponuje automatickým aktivovaním virtuálnej zóny stráženia po vypnutí zapaľovania a jej sledovaním.

Ochrana plavidla
Systém chráni plavidlo zaslaním výstražnej SMS / emailu po aktivácii vstupu alebo po opustení stráženej zóny (krádež, neželané opustenie stanoviska).

Systém KeetecSAT
Užívateľovi je pridelené užívateľské konto v systéme KeetecSAT.

CENOVÁ PONUKA NA MIERU

V prípade záujmu o nezáväznú cenovú ponuku na mieru nás neváhajte kontaktovať.

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.