GPS MONITORING

GPS monitoring od TSS group patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce online satelitné sledovacie systémy na slovenskom a českom trhu.

Je určený na monitorovanie polohy najrôznejších vozidiel, pracovných strojov, motocyklov, lodí, ale aj osôb či zásielok. Pre užívateľa prináša TSS monitoring jednoduchú obsluhu, prístup k dátam cez prehľadné web rozhranie umožňujúce pripojenie sa prostredníctvom internetu a množstvo užitočných funkcií zameraných na správu vozového parku.

Na vývoji GPS monitoringu pracuje tím softvérových špecialistov, ktorých úlohou je programovať nové funkcionality rozhrania TSS monitoring a spracovávať požiadavky pri tvorbe nových produktov.

Druhou významnou zložkou vývojového oddelenia sú hardvéroví špecialisti, ktorí sa podieľajú na vývoji jednotlivých hardvérových komponentov potrebných na fungovanie jednotlivých produktových riešení.

Predaj produktových riešení TSS monitoringu zabezpečuje tím obchodných manažérov a autorizovaných partnerov, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme montáž a servis riešení.

PREČO ZVOLIŤ TSS MONITORING?

Zníženie nákladov na prevádzku vozidla až do 30%
Podľa reálnych skúseností našich zákazníkov tvorili čierne jazdy pred zavedením monitoringu až 30% z celkového počtu najazdených kilometrov. Odbúraním čiernych jázd a zefektívnením prepravy môže majiteľ služobného vozidla získať až 30% úsporu dovtedajších nákladov na prevádzku a údržbu vozidla

Zjednodušenie administratívy
Automatické generovanie elektronickej knihy jázd odbremení vodičov od povinnosti vypisovania ručných kníh jázd (stasiek). Pracovníci ekonomického oddelenia využijú napr. Automatické generovanie cestovných príkazov a výpočet diét pri pracovných cestách.

Neustály vývoj
Na vývoji pracuje vlastný tím softvérových
špecialistov, ktorí zapracovávajú požiadavky zákazníkov pri tvorbe nových produktov.

PREČO ZVOLIŤ TSS MONITORING?

Zníženie nákladov na prevádzku vozidla až do 30%
Podľa reálnych skúseností našich zákazníkov tvorili čierne jazdy pred zavedením monitoringu až 30% z celkového počtu najazdených kilometrov. Odbúraním čiernych jázd a zefektívnením prepravy môže majiteľ služobného vozidla získať až 30% úsporu dovtedajších nákladov na prevádzku a údržbu vozidla

Zjednodušenie administratívy
Automatické generovanie elektronickej knihy jázd odbremení vodičov od povinnosti vypisovania ručných kníh jázd (stasiek). Pracovníci ekonomického oddelenia využijú napr. Automatické generovanie cestovných príkazov a výpočet diét pri pracovných cestách.

Neustály vývoj
Na vývoji pracuje vlastný tím softvérových
špecialistov, ktorí zapracovávajú požiadavky zákazníkov pri tvorbe nových produktov.

ŠPECIALITY RIEŠENÍ

Audio modul
slúži na komfortné rozpoznávanie služobných alebo súkromných jázd. Pri každom zapnutí zapaľovania, alebo prepnutí prepínača oznámi cez externý reproduktor polohu prepínača, t.j. typ jazdy (služobná alebo privátna).

Blokovanie motora
Vhodné najmä pre leasingové spoločnosti, autopožičovne, alebo pre majiteľov ktorí požadujú možnosť zablokovania/odblokovania vozidla na diaľku.

Tachograf
Táto funkcia systému je určená pre majiteľov nákladných vozidiel, ktorí potrebujú vzdialene archivovať súbory z tachografov. Údaje z tachografu sa automaticky sťahujú každých 14 dní. Dáta sú bezpečne zálohované v systéme a dostupné v konte zákazníka.

Riešenia pre taxi služby
Pomocou zapojenia taxametra alebo svetelného panela taxi je možné vyhodnocovať aktuálny stav vozidla – voľný / obsadený a jednotlivé jazdy podľa tohto stavu

Monitorovanie paliva a sledovanie práce prostredníctvom kapacitnej palivovej sondy
Vhodné pre: nákladné vozidlá, pracovné, poľnohospodárske a špeciálne stroje s naftovým motorom. K GPS jednotke je pripojená kapacitná palivová sonda, ktorá je namontovaná na trvalo priamo v nádrži vozidla. Údaje zo sondy sú prostredníctvom GPS jednotky posielané na server TSS monitoringu, kde sú následne spracované a užívateľ môže vo webovom rozhraní sledovať aktuálnu hladinu paliva, alebo generovať reporty ktoré obsahujú údaje o aktuálnej hladine a spotrebe paliva. Cez špeciálny modul môžete sledovať výkon práce(práca rukou,plošinou atď…)

Detekcia rušičky
Riešenie dokáže detegovať rušenie GSM alebo GPS signálu, pri ktorom automaticky aktivuje lokálny poplach, zablokuje motor vozidla pomocou imobilizéra a posiela informáciu na autorizované číslo.

Tachometer a spotreba paliva
Pomocou digitálneho doplnkového modulu je možné snímať priamo z  vozidla: hladinu a  spotrebu paliva, otáčky motora, stav tachometra, polohu plynového pedálu.

Identifikácia vodiča
Modul – identifikačné zariadenie / dallas kľúč alebo chipová karta / na rozlíšenie/ identifikovanie vodiča v  zariadení  a následné vyhodnotenie v  reportoch

Identifikácia jazdy (súkromná / služobná)
Modul – prepínač – na rozlíšenie typu jazdy súkromná/ služobná jazda a  následné vyhodnotenie jazdy v  reportoch

K GPS jednotkám je možné pripojiť alarm, imobilizér, polohový, otrasový a nárazový snímač.

ŠPECIALITY RIEŠENÍ

Audio modul
slúži na komfortné rozpoznávanie služobných alebo súkromných jázd. Pri každom zapnutí zapaľovania, alebo prepnutí prepínača oznámi cez externý reproduktor polohu prepínača, t.j. typ jazdy (služobná alebo privátna).

Blokovanie motora
Vhodné najmä pre leasingové spoločnosti, autopožičovne, alebo pre majiteľov ktorí požadujú možnosť zablokovania/odblokovania vozidla na diaľku.

Tachograf
Táto funkcia systému je určená pre majiteľov nákladných vozidiel, ktorí potrebujú vzdialene archivovať súbory z tachografov. Údaje z tachografu sa automaticky sťahujú každých 14 dní. Dáta sú bezpečne zálohované v systéme a dostupné v konte zákazníka.

Riešenia pre taxi služby
Pomocou zapojenia taxametra alebo svetelného panela taxi je možné vyhodnocovať aktuálny stav vozidla – voľný / obsadený a jednotlivé jazdy podľa tohto stavu

Monitorovanie paliva a sledovanie práce prostredníctvom kapacitnej palivovej sondy
Vhodné pre: nákladné vozidlá, pracovné, poľnohospodárske a špeciálne stroje s naftovým motorom. K GPS jednotke je pripojená kapacitná palivová sonda, ktorá je namontovaná na trvalo priamo v nádrži vozidla. Údaje zo sondy sú prostredníctvom GPS jednotky posielané na server TSS monitoringu, kde sú následne spracované a užívateľ môže vo webovom rozhraní sledovať aktuálnu hladinu paliva, alebo generovať reporty ktoré obsahujú údaje o aktuálnej hladine a spotrebe paliva. Cez špeciálny modul môžete sledovať výkon práce(práca rukou,plošinou atď…)

Detekcia rušičky
Riešenie dokáže detegovať rušenie GSM alebo GPS signálu, pri ktorom automaticky aktivuje lokálny poplach, zablokuje motor vozidla pomocou imobilizéra a posiela informáciu na autorizované číslo.

Tachometer a spotreba paliva
Pomocou digitálneho doplnkového modulu je možné snímať priamo z  vozidla: hladinu a  spotrebu paliva, otáčky motora, stav tachometra, polohu plynového pedálu.

Identifikácia vodiča
Modul – identifikačné zariadenie / dallas kľúč alebo chipová karta / na rozlíšenie/ identifikovanie vodiča v  zariadení  a následné vyhodnotenie v  reportoch

Identifikácia jazdy (súkromná / služobná)
Modul – prepínač – na rozlíšenie typu jazdy súkromná/ služobná jazda a  následné vyhodnotenie jazdy v  reportoch

K GPS jednotkám je možné pripojiť alarm, imobilizér, polohový, otrasový a nárazový snímač.